Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση 2007 - 2013» καλεί τους φοιτητές του Τμήματος σε συνάντηση ενημέρωσης για τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης.

Η ενημέρωση θα γίνει στην Αίθουσα 12 και ώρα 13:00