Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση 2007 - 2015», ενημερώνει τους φοιτητές του Τμήματος ότι η ένταξη στο υποέργο θα γίνεται μόνον όταν η έναρξη πρακτικής γίνει τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2014. Αιτήσεις ένταξης στο υποέργο τους υπόλοιπους μήνες δεν θα γίνονται δεκτές.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά την έναρξη πρακτικής άσκησης εκτός υποέργου ΕΣΠΑ.