Πρακτική Άσκηση στο e-class

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

Σας γνωρίζουμε ότι ενεργοποιήθηκε στο e-class πλατφόρμα επικοινωνίας  "Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε." https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP219/

Όσοι πραγματοποιούν ή πρόκειται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα.