Πρακτική Άσκηση στο e-class

Σας γνωρίζουμε ότι ενεργοποιήθηκε στο e-class πλατφόρμα επικοινωνίας  "Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε." https://eclass.chania.teicrete.gr/courses/FP219/

Όσοι πραγματοποιούν ή πρόκειται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (2)

Οι φοιτητές που πρόκειται να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση τον Νοέμβριο πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Πρακτική Άσκηση" μέχρι 15 Οκτωβρίου 2014.

Επόμενη και τελευταία περίοδος ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Πρακτική Άσκηση" θα είναι Μάρτιος 2015.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (2ος όροφος νέου κτιρίου) τηλέφωνο/fax 28210 23012, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , facebook.

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση 2007 - 2015», ενημερώνει τους φοιτητές του Τμήματος ότι η ένταξη στο υποέργο θα γίνεται μόνον όταν η έναρξη πρακτικής γίνει τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2014. Αιτήσεις ένταξης στο υποέργο τους υπόλοιπους μήνες δεν θα γίνονται δεκτές.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά την έναρξη πρακτικής άσκησης εκτός υποέργου ΕΣΠΑ.

 

Δήλωση Πρακτικής Άσκησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος καλεί τους φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 να καταθέσουν την σχετική αίτηση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2013. Η επόμενη περίοδος αιτήσεων θα είναι τον Μάρτιο 2014

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κάθε Τετάρτη (2ος όροφος νέου κτιρίου) καθώς και μέσω τηλεφώνου/fax 28210 23012, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , facebook.